PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
De Gereformeerde Kerken in de Wieringermeerpolder De Gereformeerde Kerken in de Wieringermeerpolder

Het eerste deel van een vierdelige artikelenserie over het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in de Wieringermeerpolder is één dezer dagen digitaal verschenen.
 
Dit eerste deel gaat over het vele voorbereidende werk dat het Algemeen Gereformeerd Zuiderzee Comité (AGZC) in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw verrichtte ten aanzien van de evangelisatie onder de Zuiderzeewerkers en het tot stand komen van Gereformeerde Kerken in de polder; terwijl de komende 3 artikelen nader zullen ingaan op de bemoeienis van de voor de Zuiderzeearbeid benoemde Deputaten van de Generale Synode, die zich eveneens bezighielden met het tot stand komen van genoemde kerken.
 
Daarbij speelden ook de kerken langs de rand van de polder, op het vasteland, een rol. Ook de kerken aan de andere kant van de Afsluitdijk, Makkum en Pingjum-Zurich leverden hun aandeel in het bevorderen van kerkelijk leven en het verrichten van evangelisatiearbeid onder de Zuiderzeearbeiders.
 
Mogelijk zijn er in onze gemeente mensen die geïnteresseerd zijn in de voorgeschiedenis van hun kerk of belangstelling hebben voor de rol die hun kerk op het vasteland bij de instituering van de polderkerken speelde.
 
U kunt het eerste artikel vinden onder de link:


http://gereformeerdekerken.info/2016/12/21/kerken-in-de-wieringermeer-deel-1/
 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 23-12-2018 om 11.00 uur in de Koepelkerk
Vierde zondag van adventmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 27-12-2018 om 19.45 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 03-01-2019 om 19.45 uur
meer details

 
Kerkbalans 2019

meer
 
Wie zingt mee

meer
 
Week van gebed voor eenheid van Christenen

meer
 
Kindernevendienst. ER KOMT EEN NIEUWE LEIDER

meer
 
Top 2000 kerkdienst (17 februari 2019)

meer
 
Koepelkerk als trouwlocatie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.