PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

Efter sletten doarren
kerkdeurnieuwsbrief
 


Bij deze Pinksterbrief krijgt u ook de bovenstaande Pinkstergroet van de kerkenraad.
We kunnen niet zo veel in deze tijd en ook als kerkenraad vinden we het heel erg, dat we niet als gemeente kunnen samenkomen. Maar, zoals al een aantal weken, met de gezondheid van u en van ons, willen we geen risico’s nemen.

Gelukkig gloort er hoop. De bezoekregeling aan mensen in de verpleeghuizen wordt langzamerhand versoepeld. Ook het advies aan 70+ers en andere mensen met een kwetsbare gezondheid is iets bijgesteld. Het advies luidt niet meer om gewoon thuis te blijven, maar om extra voorzichtig te zijn. Daarbij wordt op de website toch nog vermeld: “Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen.”
Onder welke voorwaarden we weer kunnen zingen, weten we nog niet. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Toch hoop ik, dat het voor ons op deze dag volop Pinksteren zal zijn. De Heilige Geest weet ons wel te vinden, als dat al niet gebeurd is!

Ook op deze Pinksterdag missen we natuurlijk niet alleen uw aanwezigheid en het samen-gemeente-zijn, maar ook uw bijdrage. Graag uw aandacht voor de collecte voor
Zending, Kerk en pastoraat
Wilt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL 17 RABO  03715 04 996 t.n.v. Prot. Gem. Witmarsum-Pingjum-Zurich? Wilt u duidelijk aangeven hoe uw bijdrage voor de verschillende doelen verdeeld moet worden?

Kerkinactie heeft een filmpje gemaakt om haar project te ondersteunen: https://vimeo.com/418479672
Ook dit weekend verschijnt er geen gebruikelijke nieuwsbrief. Maar dit zijn de laatste berichten:
Mevrouw H. Koopmans-Geertsma wordt verzorg in Ielânen afd. De Stinzen kamer 9, Harste 11, 8602 JX Sneek.
Dhr. N. Leijendekker, Witmarsum, is weer thuis
Dhr. J. de Jong, Witmarsum, is weer thuis.

Voorlopig nog gaan we als gemeente verder binnen de mogelijkheden, die we hebben. Elk weekend worden er diensten gehouden.
Kerkdiensten op televisie: Zondag 31 mei om 09.20 uur: NPO 2,  een korte dienst.
Omrop Fryslân om 10.00 uur: dienst uit de Martinikerk van Franeker.
Op 2e Pinksterdag is er een extra uitzending op Omrop Fryslân van Prelude.

Ik hoop, dat het met u allen goed gaat. Gelukkig hebben we in Friesland geen grote opleving van het corona-virus, al is het voor de gezinnen, die het treft, wel uiterst vervelend en som ook erg verdrietig. Maar we houden vol!

Alfêst goeie Pinkster tawiske!
ds. Peter Wattèl

 
terug
 
 
 

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda.
Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.