PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

gospelkoor "Sjammasj" uit Leeuwarden. 17 november 10.00 uur
kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 43

Dienst: zondag 10 november, 09.30 uur, in Zurich,Voorganger: ds. P. Wattèl,
Ouderling: Jaap Roorda
Diaken: Sjouke Elgersma
Lector: Yvonne Roorda
Organiste: Lieske Reitsma
Koster: Eeke van der Veen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Bij de uitgang voor de Instandhouding van het Pastoraat

Er is geen kindernevendienst

Er is geen dienst in Aylva State.

Dienst volgende week:
Zondag 17 november: 10.00 uur, De Hoekstien, Eredienst anders met Sjammasj uit Leeuwarden. Vanaf 09.30 uur koffie met wat lekkers.

Zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De dienst begint dan om 09.30 in De Hoekstien. We gedenken dan de overledenen van het afgelopen jaar.
Er is dan koffie na de dienst.

Bloemen:
Deze gaan namens de gemeente als felicitatie met hun 50 jarig huwelijk op
6 november naar: Lieuwe en Neeltje Ypma- de Vries de Krite 24, Witmarsum en als groet namens de gemeente naar S. Postma, L. Scheltestraat 27, Pingjum.

Nieuws uit de gemeente: Geen bijzonderheden.

Nieuws van de kerkenraad: Volgende week is er geen nieuwsbrief.

Zondag 17 november  "Eredienst Anders"
Dit keer verzorgt gospelkoor "Sjammasj" de dienst in de Hoekstien. Sjammasj is een enthousiast gospelkoor uit Leeuwarden en bestaat momenteel uit 20 zangers en een eigen combo. De leiding is in handen van Piet Marinus en het repertoire bestaat uit Engels-en Nederlandstalige gospelliederen.

De naam "Sjammasj"komt van het Hebreeuwse woord voor dienaar; tevens is het de voorste arm van de Chanoekia, de acht-armige Joodse kandelaar. Met de Sjammasj worden de andere kaarsen van de Chanoekia aangestoken. Het koor wil ook een dienaar zijn om bij anderen het licht te ontsteken.

Het thema van deze dienst is "Lopen op het water"; uitgangspunt is Matteus 14: 22-33, het bekende verhaal over de storm op het meer. Eén en ander zal voorzien worden van een verrassende “twist”.
U komt toch ook op 17 november naar de Hoekstien? De dienst begint om 10 uur; vanaf 9.30 uur is er koffie met wat lekkers.
N.B. Deze zondag is er géén kindernevendienst

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 22 november, 17.00 uur,
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail                                    

Liturgie dienst in Zurich
Lied: LB.33:1,2
Lied: LB.145:1,5        Lezing o.t.: 2 Koningen 4:8-37
Lied: LB. 755             Lezing n.t.: Lucas 19:41-48
Lied: LB. 747:1,4
Lied: LB.213:1,2,3
Slotlied: LB.422

 
terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10.00 uur in De Hoekstien (09.30 uur is er koffie)
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 24-11-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 01-12-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
Eerste adventmeer details

 
Kerstproject kindernevendienst

meer
 
Eredienst anders

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.