PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN  -
Negende jaargang nummer 44

Dienst zondag 18 november, 09.30 uur Pingjum Victoriustsjerke
Voorganger: ds. R. Praamsma van Easterein.
Ouderling: Johan van der Schaaf.
Diaken Tjitske van der Schaaf.
Lector: Jan Bouma.
Koster Piet Bouwhuijsen
Organiste : Lieske Reitsma.

Collecte: 1. Kerk 2. Binnenlands Diaconaat en bij de uitgang voor Instandh. v. h. Pastoraat

Collecte binnenlands diaconaat: Perspectief voor (ex)gedetineerden
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij.
Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving.
Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus  http://www.exodus.nl jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

14.30 uur Aylva State voorgangster mevrouw G. Koops-Brals van Schettens.
Ouderling: Jaap Roorda.
Diaken: Yvonne Roorda.
Organiste: Lieske Reitsma.

Collecte: 1. Kerk 2. Binnenlands Diaconaat.


De bloemen van vandaag gaan naar Dhr. E. v.d. Veen, C. de Roblesdijk 46, Zurich.

Dienst volgende week: 09.30 Hoekstien. Voorganger: ds. P. Wattèl.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er is koffie na de dienst.

Van de kerkenraad:
Op 2 december wordt de dienst begeleid door Nij Libben. In deze dienst zal Jorn Gietema, zoon van Lieuwe en Marieke Gietema-Zeinstra worden gedoopt.

Openingsconcert  kerkje van Zurich, vandaag 18 november 14.30 uur.
Heropening na plaatsen keukentje en toiletvoorziening.
M.m.v Bertolf, kaarten a €10,-(via

Uit de gemeente:
Mevr. L. Bruinsma-Dijkstra, Witmarsum, verblijft in Bloemkamp, Goudsbloem 7, Florides Campuslaan 1, 8701 AK  Bolsward

Yde Stegenga, Zurich, is opgenomen in UMC Groningen.
Universitair Medisch Centrum Groningen, Yde Stegenga, afd. D2 kamer 67,
Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Maandag 19 november is de fam. Spoelstra-de Boer,  Marnedijk 2, 25 jaar getrouwd,
van harte gefeliciteerd.

Nieuwsbrief: 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 23 november 2018, 17.00 uur
doorgeven aan: Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail:

 

terug
 
 
 

Gespreksmiddag Aylva State
datum en tijdstip 21-11-2018 om 14.45 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 25-11-2018 om 09.30 uur in De Hoekstien
Laatste zondag van het kerkelijk jaarmeer details

Plusdient in ''Het Anker'' in Makkum
datum en tijdstip 25-11-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Kindernevendienst. ER KOMT EEN NIEUWE LEIDER

meer
 
Top 2000 kerkdienst (17 februari 2019)

meer
 
Koepelkerk als trouwlocatie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.