PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN 
Negende jaargang nummer 23
 
Zondag 17 juni 2018, 09.30 uur in de Victoriustsjerke te Pingjum.
Voorganger: ds. P. Wattèl
Ouderlingen: Johan van der Schaaf en Yeme Dijkstra
Diaken:Jan de Jong
Lector: Janny Koehoorn
Organiste: Lieske Reitsma
Koster: Piet Bouwhuijsen
 
Collecten:       1. Diaconie
                        2. Kerk
                        3. bij de uitgang voor Instandhouding van het                               pastoraat
 
Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan mevr. G. Giliam-Boersma, Pibemalaan 9, Pingjum
en naar fam. Hibma-Bouma, Molenweg 2, Witmarsum i.v.m. hun 40-jarig huwelijk op 16 juni.
 
Diensten volgende week: zondag 24 juni,
09.30 uur in de Hoekstien, Witmarsum,  voorganger ds. P. Wattèl, viering H.A.
14.30 uur in Aylva State, Witmarsum, voorganger ds. P. Wattèl, viering H.A.
 
Uit de gemeente: 
Mevr. T. de Haan-Tajllingii, Hertekampsreed 11, Witmarsum, verblijft in
Bloemkamp, Bolsward, de Goudsbloem 30.
Dhr. S. Elzinga, de Muonts 22, Witmarsum verblijft in MCL, J 3.
Hij hoopt vanaf dinsdag a.s. in het ziekenhuis van Sneek te zijn.
 
Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 22 juni 2018, 17.00 uur doorgeven aan:
Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel. 531966, e-mail:
 
Psalm 105: 1 en 2
Loovje de Hear, kom, lit ús sjonge
in tankliet om wat wy ûntfongen.
Al wa’t de Heare siket, kom
en rop syn namme_en dieden om.
Haw wille_oan Him en sjong dêr dan
mei blide herten psalmen fan.
 
Sykje de Hear en lit jim riede,
mei rjocht en krêft woe Hy jim liede.
Tink oan de wûnders dy’t Hy die,
syn oardiel, dat rjochtfeardich wie,
folk dat as foarfaar Abram hat,
Israel, troch him útferkard.

 

terug
 
 
 

Durf!Kunstroute
datum en tijdstip 23-06-2018 om 13.30 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 24-06-2018 om 09.30 uur in De Hoekstien
Avondmaalmeer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 24-06-2018 om 14.30 in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
Avondmaalmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 28-06-2018 om 19.45 uur
meer details

 
Durf!Kunstroute

meer
 
Zomerkampen YMCA voor de jeugd
meer
 
Inspiratie Festival Terschelling
meer
 
Tsjerkepaad 2018

meer
 
Verhalen-dienst in de Koepelkerk:

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.