PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

Efter sletten doarren
kerkdeurnieuwsbrief
 Vrijdag 5 juni

Geliefde gemeenteleden, hemelse broers en zussen,

Langzamerhand komt er lucht en ruimte in de coronacrisis. Maar van zingen is nog niet vastgesteld hoe dat mogelijk zou kunnen zijn. Dat is heel erg jammer voor de mensen, die graag in koorverband zingen, maar ook voor onze kerkdiensten, wanneer we er weer mee kunnen beginnen. In deze maand juni komen we in elk geval nog niet bij elkaar. Het moderamen buigt zich over de mogelijkheden in de maand juli.

Daarom krijgt u nog deze nieuwsbrief.
Wat ik u wel kan doorgeven is, dat nog steeds verzorgd wordt:
Mevrouw H. Koopmans-Geertsma in Ielânen afd. De Stinzen kamer 9, Harste 11, 8602 JX Sneek.

En zoals elke week wil ik u ook bij deze vragen om een bijdrage aan de collecte, die we missen nu we niet als geloofsgemeenschap kunnen samenkomen.

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor:
Kerk, Diaconie en pastoraat
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL 17 RABO  03715 04 996 t.n.v. Prot. Gem. Witmarsum-Pingjum-Zurich. Wilt u duidelijk aangeven hoe uw bijdrage voor de verschillende doelen verdeeld moet worden?

We hopen van harte dat u aan onze oproep gehoor zult geven en een bijdrage zult willen overmaken.

Als u onderstaande link in uw browser overtypt ziet u een filmpje van kerkinactie
https://vimeo.com/418479672

Ik hoop, dat het u allen goed gaat!
Alfêst in goeie snein tawinske!
ds. Peter Wattèl


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020
Kerkdienst digitaalmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020
digitale dienstmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 21-06-2020
digitale dienstmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
kindernevendienst zondag 7 juni mei

De schat in de akker en de kostbare parel

Met aangepast materiaal om thuis en in de online dienst te gebruiken. Klik op de downloads ‘Leeswijzer voor thuis’, ‘Werkbladen voor thuis’ en ‘Aangepaste informatie voor predikanten en kinderwerkers voor online kerkdiensten’.

Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is. 

Klik op onderstaande link voor meer informatie


https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/de-schat-in-de-akker-en-de-kostbare-parel?utm_source=bijbel-basics-wekelijks&utm_medium=email
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.