PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

Dienst volgende week 2 februari
kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Elfde jaargang nummer 3Dienst zondag 12 januari. 09.30 uur dienst in de Koepelkerk
Voorganger: ds. P. Wattèl.
Ouderling: Jan Bouma
Diaken: Sjouke Elgersma
Lector: Antje Postma
Organiste: Tjittie Koopmans.
Koster: Lieuwe Ypma.

Collecten:
1. JOP 
2. Diaconie 
Bij de uitgang voor Instandhouding. Pastoraat

Kindernevendienst: Geertje van der Gaast.

Dienst volgende week: 2 februari 09.30 uur in de Koepelkerk. Voorganger ds. M. Visser. In samenwerking met het dovenpastoraat

Bloemen:
Deze gaan als groet namens de gemeente naar:  Dhr.J.de Jong, Schoolstraat 16, Witmarsum

Nieuws uit de gemeente:
Voorstelling ‘Eindelijk Thuis’ van Simon en Zo 9 februari in de Hoekstien
Op zondagochtend 9  februari 2020 (om 10.00 uur) is er weer een speciale kinderdienst voor kinderen vanaf 4 jaar in de Hoekstien in Witmarsum. Dit is geen gewone dienst maar de voorstelling ‘Eindelijk Thuis’ van Simon en Zo (www.simonenzo.nl).

Eerst zou Vrolijk Theater een voorstelling geven, maar helaas …….. Zij konden onverwacht toch niet komen. Gelukkig zijn Harrie en Fredie Nijhof van Simon en Zo bereid bij ons de voorstelling  ‘Eindelijk Thuis’ te komen spelen. Dit gaat over hetzelfde onderwerp: Over een jongen die zijn vader vraagt om zijn erfenis. Dan is hij rijk en vertrekt de wijde wereld in. Maar na een tijdje is het geld op en dan is het niet meer zo leuk. Daarom gaat hij terug naar huis.

Harrie en Fredie spelen dit verhaal op een bijzondere manier, maar dit doen zij niet alleen. Zo nu en dan mogen ook kinderen uit de zaal meespelen!
Dus, ben je ook benieuwd naar het verhaal en  zou je misschien ook willen meespelen?
Kom dan zondag 9 februari om 10.00 uur samen met je ouders en/of pakes en beppes naar de Hoekstien in Witmarsum. Voor je kleine broertje of zusje is kinderopvang geregeld.
(Toegang is gratis, maar er is wel een collecte bij de uitgang.)

Nieuws van de kerkenraad: geen

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 31 januari, 17.00 uur,
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail

 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
Koepelmeer details

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 05-02-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 09-02-2020 om 10.00 uur in De Hoekstien. Kinderdienst
hoekstienmeer details

 
Kerkbalans 2020

meer
 
Vrolijk theater

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.