PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief kerkdeurnieuwsbrief
 
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Elfde jaargang nummer 12


Dienst  zondag 2 augustus om 09.30 uur in de Hoekstien.

Voorganger: Siem Elzinga
Ouderling: Yeme Dijkstra
Diaken: Tjitske van der Schaaf
Organiste: Ali Geel
Koster: Marijke Brandsma

Coördinatoren: Yeme Dijkstra en Ineke Haitsma
Zangers: Marijke Baarda en Hieke de Jong

Kindernevendienst: is er niet 

Collecten:
1. Kerk 

2. Diaconie 
3 voor Instandhouding van het Pastoraat.

Diensten volgende week: 9 augustus: 09.30 uur in de Koepelkerk.
Voorganger: ds. W. v. d. Heide van Sexbierum.

Nieuws uit de gemeente: 
Ook voor de dienst van volgende week moet u zich aanmelden bij de scriba.  Siem Elzinga, tel. 0517-531805, e-mail siem1940@ziggo.nl

 
Antje Cuperus, Oosterstraat 78, is voor revalidatie opgenomen in Bloemkamp, Goudsbloem 17

Nieuws van de kerkenraad: 
Zondag 16 augustus wordt Jildou Geartsje Giliam gedoopt. Het is de bedoeling dat dit een openlucht dienst wordt op de Nesserlaan 3. 
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Hoekstien.
Wilt u deze dienst bijwonen dan moet u zich opgeven bij de scriba.

Nieuwsbrief: 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 7 augustus, 17.00 uur, 
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl
 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 09-08-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 23-08-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

 
Een prachtig orgel concert in de Koepelkerk

Koepelkerk Witmarsum, zaterdag 12 september 2020, 16.00 uur 
Thema: Het theatrale orgel
Gastspelers: Saxofonist Chris Corstens en acteur Martin de Nooij

Kaartjes kunnen besteld worden via:
marijkebaarda@ziggo.nl
  meer
 
Fryslan foar Rwanda

Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.