PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief

Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN
tiende jaargang nummer 20

Dienst 26 mei om 09.30 uur in de Koepelkerk. (Regiozondag):
Na de dienst is er koffie en zijn er workshops van 11-12 uur.
Er is een gezamenlijke lunch om 12 uur in de Hoekstien.
Neemt u zelf uw boterhammen mee? Voor soep wordt gezorgd. Voorgangers: ds. Peter Wattèl, ds. Anneke Cluistra, ds. Tytsje Hibma.
Ouderling: Yeme Dijkstra.
Diakenen: Tjitske van der Schaaf en Jan de Jong.
Lector:Loek Bruinsma
Organist: Tjittie Koopmans
Koster: Jan de Jong.  .
Verder wordt medewerking verleend door: Forte uit Makkum en een blazersgroep uit de regio o.l.v. Lieuwe Ypma

Kindernevendienst: Tjitske van der Schaaf en Geertje Smits. 

Collectebestemming classisproject:
Mama Rose: Deze bijzondere vrouw is de oprichter van Mwana Ukundwa, een organisatie die zich meteen na de genocide (nu 25 jaar geleden) inzette voor weeskinderen van vermoorde ouders. Nog steeds vangt Mwana Ukundwa wezen op, maar nu zijn het kinderen van wie de ouders overleden aan aids. Rose is inmiddels gepensioneerd, maar speelt nog een belangrijke rol bij de organisatie. Ze heeft in de afgelopen jaren duizenden kinderen geholpen.
http://vimeo.com/311688976

Bloemen:
Deze gaan als groet namens de gemeente naar:
mevr. Folkertsma-Sikma, Burenlaan 12,  Pingjum.

Diensten komende week: donderdag 30 mei (Hemelvaart):
09.30 uur in de Hoekstien. Voorganger: ds. P. Wattèl. Ouderling: Jaap Roorda.
Diaken: Yvonne Roorda. Lector Loek Bruinsma. Organist: Ali Geel.
Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie en bij de uitgang voor Instandhouding van het Pastoraat.

Zondag 2 juni: 09.30 uur, Koepelkerk. Voorganger ds. E.J. Hefting van Sneek.

Nieuws uit de gemeente: Op 18 mei is overleden Reinder Huisman, Arumerweg 57 (101), Witmarsum, overleden in de leeftijd van 66 jaar. De uitvaart heeft intussen plaatsgevonden.

Op woensdag 22 mei is overleden in de leeftijd van 79 jaar, de heer Sytze Feenstra, echtgenoot van Klaske Feenstra-van Tuinen. Tot recentelijk woonden zij aan de Mieden 18 te Makkum. De afscheidsdienst zal aanstaande dinsdag om 11.00 uur plaatsvinden in
k.c. 't Anker in Makkum. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur.
Aansluitend is de begrafenis op de begraafplaats in Exmorra. 

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 31 mei 2019, 17.00 uur doorgeven aan:
Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel.531966, e-mail

 

var part1 = "m";var part2 = "4@5l@4@11@9@11@9@5xe";document.write(part1 + '@' + part2);" stroked="f">
terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk + De Hoekstien
Regiozondagmeer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
Hemelvaartsdagmeer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 02-06-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-06-2019 om 19.45 uur
meer details

 
digitale editie inspiratieblad ''waai''
meer
 
Regio zondag

meer
 
mission possible

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.