PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Negende jaargang nummer 36
 
Dienst vandaag: 09.30 uur in de Victoriustsjerke van Pingjum,
Voorganger: ds. P. Wattèl,
Ouderlingen: Yeme Dijkstra en Jeltje Terpstra,
Diaken: Tjitske van der Schaaf


Lector: Sjoerd Meekma
Organiste: Lieske Reitsma,
Koster: Piet Bouwhuijsen
 
collecten:        1. Vredeswerk
                        2. Kerk
                        3. bij de uitgang voor Instandhouding van het                               Pastoraat
 
14.30 uur in Aylva State Witmarsum,
Voorganger: ds. P. Wattèl,
Organiste: Lieske Reitsma
Ouderling: Martie Pranger,
Diaken:Yvonne Roorda
 
collecten:        1. Vredeswerk
                        2. Kerk
 
Er is geen kindernevendienst. Dit was vandaag het onderwerp
 
 
De bloemen van vandaag gaan naar mevr. A. Giliam, Pibemaleane 15 in Pingjum,
zij hoopt 21 september 95 jaar te worden
 
Diensten volgende week: 23 september, Startzondag
09.30 uur in de Hoekstien Witmarsum. Voorganger ds. P. Wattèl
 
Zijn er nog mensen die zich op willen geven voor de lunch?
Dat kan nog voor 19 september, zie kerkblad bladzijde 12!
Wijziging: het hapje en drankje is in het dorpshuis van Zurich (en niet in de kerk omdat die gesloten is vanwege een verbouwing).
 
Uit de gemeente:
Mevr. T. de Haan-Tjallingii, witmarsum, verblijft in Bloemkamp, Bolsward,
de Goudsbloem 30.
 
De heer A. Zaadstra, witmarsum verblijft in Bloemkamp, Bolsward, de Goudsbloem 15.
 
Mevr. T. van der Goot, Bolsward wordt verzorgd in UMCGroningen.
Het adres: UMCG, T. van der Goot, C3VA kamer 46, Postbus 11120, 9700 CC  Groningen
 
Van de kerkenraad:
Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 21 september  2018, 17.00 uur doorgeven aan:  Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel. 531966, e-mail:

 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 23-09-2018 om 09.30 uur in De Hoekstien
Startzondagmeer details

 
Samenleesbijbel Junior

meer
 
Fryske Lieteboek sjongmiddei yn Ljouwert
meer
 
Stratzondag

meer
 
Koepelkerk als trouwlocatie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.