PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 2 aug 2020  om 09:30 uur De Hoekstien
Voorganger: Siem .Elzinga
Eredienst Trijeris Ien


Gebruikersplan “ De Hoekstien”.


In de kerkzaal zijn met de huidige maatregelen 50-60 veilige plaatsen te realiseren, dit is incl. predikant, 1 ouderling, 1 diaken, koster en 2 begeleiders.
U dient zich vooralsnog tel. Of via mail aan te melden. Dit geldt voor de diensten tot 26 juli. Aan melding op vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur bij de scriba. Tel. 0517531805 of mail siem1940@ziggo.nl  
Er is 1 buiten ingang. Achterdeur wordt afgesloten. Binnen alleen de dubbele toegangsdeur naar de kerkzaal gebruiken. Enkele deur word afgesloten.

Bij de ingang van het kerkgebouw word een ontsmettings dispender geplaatst. Bij binnenkomst zal u gevraagd worden naar uw gezondheid, hoesten, koorts, niesen. Ook wordt uw naam geregistreerd.  
Bezoekers dienen alvorens de kerkzaal te betreden eerst hun handen te ontsmetten.
Jassen niet in de garderobe hangen maar meenemen in de kerkzaal. Er zijn voldoende lege stoelen om deze op te leggen.
Kerkzaal vullen van achteraf op aanwijzing van de coordinator. 2 middelste rijen voor alleenkomers, 2 buitenste rijen voor 2 personen uit zelfde gezin.

Er mag niet gezongen worden, neurieen mag wel. Er zal geprobeerd worden om per dienst 2 voorzangers[ zangeressen] de liederen onder begeleiding van orgel te laten zingen.
Er worden geen liedboeken gebruikt. Er zullen liturgieen aanwezig zijn. Deze dient u na afloop van de dienst mee te nemen.
De te gebruiken stoelen zijn gemerkt met een sticker.
Bij het verlaten van de kerkzaal de instructies van de coordinator opvolgen.
Er zullen drie collecte manden staan bij de uitgang van de kerkzaal.

Gebruik toiletten zo veel mogelijk vermijden. Ook hier zijn ontsmettingsdoekjes aanwezig. Na gebruik deze in de prullenbak deponeren en dus niet doorspoelen.
Houd ook zelf de 1,5 mtr. afstand. Er is voorlopig geen kindernevendienst.
Schoonmaak.

Na de dienst dienen stoelen, liturgisch gedeelte en de toiletten schoongemaakt moeten worden met ontsmettingsdoekjes.
Voor de kwetsbare groep van 70+ gaan we ervanuit dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
Voor iedereen geldt bij verkoudheid, koorts  blijf dan liever thuis.

De kerkenraad stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
 Deze regels gelden tot nader order.
Namens de kerkenraad
Jan Bouma en Sjoerd Kooistra 


 

terug
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij de doopdienst van 4 oktober geen plaats meer voor gemeenteleden! 
 meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 11-10-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 18-10-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.