PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
zo 10 mei 2020
Voorganger: .ds.P.Wattel
Eredienst Trijjeris Ien

digitaal gemeente zijn op 10 mei 2020

Deze zondag is het moederdag. Het zou een mooi moment zijn om als gezin samen te komen. Maar helaas. De coronacrisis heeft ook dat verstoord. Met enige fantasie kan er nog iets van gemaakt worden, maar het wordt een moederdag op afstand, zonder overigens afstandelijk te worden.
Ook als geloofsgemeenschap komen we nog niet samen, maar als u dit leest, bent u zo toch met de andere gemeenteleden verbonden. Uiteindelijk kan niets ons scheiden van de liefde van God. En dat bindt ons weer. Ook voor de moeders en kinderen is het zo, dat de liefde alles overwint.

Zo zijn we digitaal samen onder de koepel van liefde.

God wordt meestal als Vader gezien. Zo hebben we dat uit de Bijbel meegekregen. Maar de Bijbel heeft ook een moederlijk beeld van God. Beide kanten dus.
Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate, dat betekent “vraagt”.
Maar vragen doen we natuurlijk alleen aan iemand, van wie we iets kunnen verwachten.

Daarom eerst Psalm 98
 
Zing een nieuw lied voor God de HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
 

Vanmorgen lezen we Johannes 14:1-14
‘ .... Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naar toe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.
Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

overweging
Op moederdag vieren we dit jaar de vijfde zondag na Pasen: “Zondag Vraagt”.
Daar weten kleine kinderen wel raad mee. Aan moeder kun je alles vragen. Als ze wat groter worden, worden hun wensen niet altijd vervuld, maar dan is vader er ook nog. En anders wordt het tijd om zelfstandig te worden - indien mogelijk - en een eigen leven te leven. Dikke kans, dat je dan ontdekt, dat toch niet alles zomaar kan. Je leert moeder (en vader) weer te waarderen.
Vanuit het Paasfeest zijn we bij “vragen” aangekomen. In de nieuwe wereld, in leven met God, waarin alles zo overweldigend mooi en nieuw is, leren we te mogen vragen. Althans, zo hebben ooit de voorgangers besloten, of is het zo gegroeid. In elk geval is er wel een verhaal bij. We hebben het gelezen.
Het lijkt wat vreemd, dat het verhaal voor na Pasen wordt gelezen uit de verhalen van het leven van Jezus voor Pasen. Maar het leven met Jezus voor Pasen is ook al leven na Pasen, leven vanuit de opstanding, vanuit Nieuw Leven. Bovendien zijn ook de evangeliën geschreven na de opstanding van Jezus, al vertellen ze het leven van Jezus vanaf de geboorte (Matteus en Lukas) of vanaf de verschijning (Markus en Johannes) van Jezus.
In dit verhaal komen een aantal Paas-elementen samen. Jezus biedt uitzicht op het huis van Zijn, en ook onze, Vader. Thuis zijn bij God, ofwel leven met God heeft altijd bij Johannes de beide betekenissen van ooit èn nu!

En Hij geeft het perspectief hoe we er kunnen komen. Pasen is niet alleen het geloof in het Nieuwe Leven, het is ook daadwerkelijk erin gaan leven. Dat Jezus de weg is naar de Vader is niet alleen een goed idee, maar het is een manier van leven!
Want tenslotte blijken wij te kunnen doen, wat Jezus deed, als we er maar om vragen. Jezus leeft dus ook in ons.
Voor ons allemaal “een plekje in het huis van onze Vader”, geeft het beeld van God als Moeder. Er is altijd een plekje voor haar kinderen. Met een beetje fantasie zie je God al de bedden opmaken. Dat is een mooi beeld, dat ons gerust stelt. Tegelijkertijd betekent het, dat wij de weg naar het Vaderhuis of Moederhuis wel moeten gaan.
Die weg is Jezus. Hij zegt in dit gedeelte niet hoe wij die weg moeten gaan. Hij zegt alleen, dat wie Jezus kent ook de Vader kent. En dan maakt Hij nog eens duidelijk, dat de Vader in Jezus is en dat de Vader Zijn werk doet door Jezus.
Nu is het woord “kennen” in het Hebreeuws wel een woord, dat intimiteit betekent;  zo intiem, dat er meestal kinderen (nieuw leven, nieuwe toekomst!) uit voortkomen. Kennen is werkelijk één zijn met de ander. Die eenheid is zo sterk, dat we met Pinksteren vieren, dat wij allemaal dezelfde geest, de Heilige Geest, ontvangen hebben. (In het denkbeeld van die tijd is de geest degene, die het lichaam aanstuurt) Dat is ook de Geest van Jezus. Hij heeft immers zelf bij de doop de Heilige Geest ontvangen. En zo is hij aan het werk gegaan in deze wereld.
Nu Jezus voor ons de weg is naar de Vader, betekent dat dus ook, dat wij gaan leven zoals Jezus deed. Als Hij iemand te eten zou geven, doen wij dat nu ook. Als Hij iemand te drinken zou geven, zou opzoeken; wij doen dat in Zijn Naam.

Dat brengt ons terug bij “vragen”. Jezus zal doen, wat wij aan Hem vragen, in zijn naam.
In zijn naam!
Dat betekent dus, dat Hij niet slaafs doet wat wij roepen of bidden, als we de Naam van Jezus er maar bij gebruiken. Het betekent, dat wat wij vragen in Zijn Naam, Hijzelf ook gedaan zou hebben, als Hij hier rond liep. Ofwel: In Zijn Naam vragen is vragen wat Hijzelf gedaan zou hebben. Het is vragen vanuit dezelfde Geest, vanuit dezelfde bezieling. Johannes beschrijft hier de bijna letterlijke eenheid van Jezus en Zijn gemeente. Denk ook aan het woord “kennen”, dat in de Bijbel ook voor geslachtsgemeenschap (“bekennen” in de oudere vertalingen) wordt gebruikt.
Met Pasen zijn wij, dank zij de opstanding van Jezus, verbonden met Hem in een nieuwe, een hemelse wereld terecht gekomen, waarin wij, samengevoegd en bezield door de Heilige Geest, in deze wereld doen wat Jezus gedaan zou hebben.
Als wij zo vragen in Zijn Naam, zal Hij het doen, door onze handen, mond, ogen en oren.
Hij leeft in ons!

Een prachtig lied, ook in dit verband, vind ik LB.636
 
Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren -
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen - wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.
 
Voorlopig blijft het een lastige tijd, waarin velen van ons nog niet kunnen doen, wat ze zo graag zouden doen: op bezoek gaan bij onze geliefden, eindelijk weer eens die knuffel. Wij denken aan juist de mensen, die in eenzaamheid moeten wachten tot dit voorbij is. Maar we denken ook aan de mensen, die een bedrijf hebben, waarvoor wel steun is toegezegd, maar het nog onzeker is hoe het verder zal gaan.

We denken aan onze jongeren en anderen, die veel te veel energie hebben om zich klakkeloos in de beperkingen te schikken.
We denken aan hen, die in deze tijd afscheid moesten nemen van hun geliefde, of dat in deze coronatijd zo graag zouden willen, maar niet konden.
Maar we denken ook aan mensen buiten onze kring, die extra zwaar getroffen worden, omdat er geen sociaal of economisch vangnet is.
We denken aan mensen, die zich niet veilig voelen of niet veilig zijn in de verplichte thuissituatie.
Wij dragen hen aan God op.
En zo komen ze ook weer in onze handen, voorzover wij hen kunnen dragen.

Pasen geeft ons nieuw leven, op alle mogelijke manieren.
Een mooi lied om mee te eindigen is LB.630
 
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en staan,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ‘t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, -
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.


 

terug
 
 

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.00 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

 
Fryslan foar Rwanda

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda.
Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.