PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Mededelingen in de corona tijd Mededelingen in de corona tijd
 kerkdiensten in corona-tijd

Laatste nieuws 1 april 2020
 Kerkdiensten 

Beste gemeenteleden,  tot en met 10 januari 2021 zijn er geen kerkdiensten.
Voor de maand november had de kerkenraad besloten om de diensten niet door te laten gaan mede om solidair te zijn met bedrijven en instellingen die vanwege het Corona virus de deuren moesten sluiten.


Ook voor de periode december tot en met 10 januari heeft de kerkenraad besloten om de diensten niet door te laten gaan dit mede gezien het feit dat er in Witmarsum het virus rond dwaalt en door openstelling van de kerkdiensten het virus zijn gang kan gaan.
Het is een moelijke beslissing geweest om zo niet metelkaar de Advenst en Kerstdagen en Oud en Nieuwjaar te vieren.

We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.
Begin januari gaat de kerkenraad opnieuw kijken hoe de situatie is en zal dan weer een besluit nemen en u hierover informeren.

Namens de kerkenraad wens ik u allen goede kerstdagen en een goede jaarwisseling en hopen dat u de diensten via Omrop Frysl‘an zult volgen.
Sjoerd Kooistra.

 
Kerkdiensten op televisie:  Omrop Fryslân 10.00 uur dienst uit de Martinikerk van Franeker.

Collecten.
Ook als er geen kerkdiensten zijn kunt u deelnemen aan de collecten. 
U kunt uw bijdrage storten op
rekening nummer NL17 RABO 0371 504 996
Wij vragen u duidelijk aan te geven voor welke collecte de bijdrage bestemd is.
We hopen van harte dat u aan onze oproep gehoor zult geven en een bijdrage zult willen overmaken naar Kerk, Diaconie en ZWO

Lees meer in de nieuwsbrief van de protestanse kerknederland

https://petrus.protestantsekerk.nl


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 06-12-2020
Geen dienstmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 13-12-2020
Geen dienstmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 20-12-2020
Geen dienstmeer details

 
NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties.

De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Lees www.nietalleen.nl

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.