PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Mededelingen in de corona tijd Mededelingen in de corona tijd
 kerkdiensten in corona-tijd

Kerkdoensten  

De anderhalve-meter-maatregel maakt, dat we in onze kerken 50-60 mensen kunnen ontvangen. Mensen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten, maar hebben samen ook weer 1,5 meter afstand tot andere huishoudens. 
Hoe weet u nu waar u kunt zitten? Daarvoor zijn er coördinatoren, die u wijzen waar u kunt zitten.
Voor de diensten in september hoeft u zich
niet op te geven, wel wordt u vriendelijk verzocht uw naam op een lijst te schrijven die bij de ingang op een tafel ligt! Wij denken, dat we voldoende zitplaatsen hebben om iedereen, die weer naar de kerkdienst wil komen, een stoel te kunnen bieden. Alleen we weten dat niet zeker.


Bij binnenkomst wordt u voor de zekerheid gevraagd  om uw handen te desinfecteren. En wilt u, als u daarvoor even moet wachten, ook de 1,5 meter afstand houden?
U kunt uw liedboek thuis laten, want er zullen liturgieën zijn.

En verder mogen we voorlopig nog niet zingen, maar een aantal mensen van Scheppingsgave willen dat voor ons doen. Zij zingen voor ons de liederen, uiteraard met ruime afstand.
We kunnen ons voorstellen, dat u, ondanks al deze maatregelen, toch het risico te groot vindt om te komen. Jammer, maar daar heeft u ongetwijfeld goede redenen voor. 
Maar, als u gezond bent, kijken we ernaar uit om u weer te ontmoeten in de kerkdiensten.


Collecten.
Ook als u de kerkdiensten niet kunt bezoeken kunt u deelnemen aan de collecten. 

U kunt uw bijdrage storten op
rekening nummer NL17 RABO 0371 504 996
Wij vragen u duidelijk aan te geven voor welke collecte de bijdrage bestemd is. De bestemmingen van de collecten zijn per zondag staan op de nieuwsbrief

We hopen van harte dat u aan onze oproep gehoor zult geven en een bijdrage zult willen overmaken naar Kerk, Diaconie en ZWO


Lees meer in de nieuwsbrief van de protestanse kerknederland


https://petrus.protestantsekerk.nl







 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij de doopdienst van 4 oktober geen plaats meer voor gemeenteleden! 
 meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 11-10-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 18-10-2020 om 09:30 uur Hoekstien
Hoekstienmeer details

 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.