PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Tarieven overzicht Kerkgebouwen Tarieven overzicht Kerkgebouwen

      1-7-2017
Tarieven overzicht PKN Witmarsum-Pingjum-Zurich
       
Huren      
       
Object Aard van de verhuur Standaard huur/2 uren Vervolg huur/uur
       
Kerkzaal Hoekstien 1) 3) losse verhuur  € 57,00  € 14,45
  maandelijkse verhuur  € 31,00  € 9,90
  wekelijkse verhuur  € 25,35  € 9,90
Grote Bijzaal Hoekstien losse verhuur  € 22,00  € 6,60
  maandelijkse verhuur  € 18,55  € 6,60
  wekelijkse verhuur  € 15,30  € 6,60
Keuken Hoekstien 2) per gebeurtenis  € 30,90  
Kerkenkamer Kerkplein losse verhuur  € 22,00  € 6,60
Koepelkerk 1) 3) per gebeurtenis  € 108,00  €             -  
       
Tarieven voor diensten      
Aard van de dienst Inhoud van de dienst   Tarief
       
Gebruik klokken
Witmarsum
Voor het laten luiden van een klok, per klok  € 14,00
Vergoeding klokluiders
Witmarsum
 p.p.    € 13,00
       
       
1)     Bij rouw- en trouwdiensten eigen gemeenteleden wordt
geen huur gerekend voor de kerkzaal,
       tevens zijn de kosten van de eigen voorganger (P. Wattel)
dan voor rekening van de kerk
2)     Dit tarief geldt voor grootschalig gebruik van de keuken.
Het is niet van toepassing voor het zetten van koffie en thee
            
3)     Verenigingen uit Witmarsum die voorafgaand aan
een concert of i.d. oefenen betalen voor een

       oefensessie € 35,--
       
       Waar onduidelijkheid bestaat beslist het College van Kerkrentmeesters

terug
 
 
 

Kerkenpad
datum en tijdstip 21-07-2018 om 13.30 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-07-2018 om 09.30 uur Victorius kerk in Pingjum
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 22-07-2018 om 14.30 in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
meer details

Kerkenpad
datum en tijdstip 28-07-2018 om 13.30 uur
meer details

 
Zomerkampen YMCA voor de jeugd
meer
 
Inspiratie Festival Terschelling
meer
 
Tsjerkepaad 2018

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.