PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
ZWO ZWO

De Z.W.O-commissie zorgt ervoor dat het missionaire aandeel buitenland wordt betaald uit de vrijwillige bijdragen die van de gemeenteleden worden ontvangen. Ook wordt er per jaar een vast bedrag gegeven voor de periode van 2016-2017 aan het gezamenlijke  project van de classis waar de ZWO aan deelneemt. 
Dit zijn de volgende projecten:

D 085103  De Rudolphstichting / opvang kinderen en jongeren,

Z 018626 Luthers Theologisch Seminare,

Z 009295  Bijbelverspreiding in China,

W 009226 Moldovan Christian Aid.

U kunt meer informatie over deze projecten vinden op de site van Kerk in Actie.

 

Aan de Z.W.O.diensten wordt door de leden van de commissie meegewerkt. Aan sommige van deze diensten werkt ook het gelegenheidskoortje mee. Alle gemeenteleden kunnen zich voor dit koortje aanmelden.
 

De Z.W.O. zamelt ook kaarten, postzegels en oude mobiele telefoons in. Het geld dat hiervoor wordt ontvangen wordt gebruikt voor het werk van Kerk in actie. In “De Hoekstien” staat een Box waarin de kaarten, enz. gedeponeerd kunnen worden.
 

In de Z.W.O.commissie hebben in principe 6 personen zitting. De zittingsperiode is 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 
Het rekeningnummer van de Z.W.O.commissie is: NL91RABO0119305798 t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente, inzake Z.W.O.


 


 

terug
 
 
 

Oecumenische Dienst
datum en tijdstip 21-01-2018 om 09.30 uur Nicolaas van Tolentijnkerk
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 25-01-2018 om 19.45 uur
meer details

Pastorale Raad
datum en tijdstip 01-02-2018 om 19.45 uur
meer details

 
Muzikale middag voor en door mensen met een beperking

meer
 
Ouderenmiddag 2018

meer
 
Kerkbalans 2018

meer
 
Zingen in de kerk met Marcel & Lydia Zimmer

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.