PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
ZWO

Familie Spaan
ZWO

ZWO
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
Het doel van de ZWO-commissie is kansarmen in deze wereld proberen weer een toekomst  te geven.   
Door deelname aan het Kerk in Actie programma van de Classis helpen wij kinderen en jongeren, die het niet meezit in hun leven. 
Ook het gezamenlijk project waar in de Classis voor gekozen is ,is hier een onderdeel van.
Voor dit Project zijn Henk en Anne Mieke Spaan, samen met hun kinderen Sem en Sarah ,naar Rwanda uitgezonden naar de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda.  Zij gaan deze Rwandese kerk steunen met hun werk voor kinderen en jongeren.
Daarom is uw jaarlijkse bijdrage en collecte bijdrage voor de ZWO zeer belangrijk. 

U kunt Henk en Mieke Spaan volgen op de website www.kerkinactie.nl ga naar het menu "projecten en dan naar uitgezonden medewerkers.

Wij hopen weer op uw bijdrage te mogen rekenen.
Ook is het mogelijk uw bijdrage op rekeningnummer : NL91 RABO 0119 305 98 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Witmarsum-Pingjum-Zurich , inz. ZWO te storten.

Alvast bedankt namens de ZWO-commissie
Gelf Spijksma.

 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 21-10-2018 om 09.30 uur Victorius kerk in Pingjum
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 21-10-2018 om 14.30 uur in ''De Ontmoeting '' van Alva State Avondmaal
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 24-10-2018 om 19.30 uur
meer details

Pastorale Raad. met bezoek dames/heren
datum en tijdstip 24-10-2018 om 20.30 uur
meer details

 
Eredienst anders

meer
 
ZWO

meer
 
Top 2000 kerkdienst (17 februari 2019)

meer
 
Dorcas Voedselactie vrijdag 9 November en zaterdagochtend 10 November

meer
 
Koepelkerk als trouwlocatie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.