PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Hoe kan ik mij uitschrijven als lid van de kerk? Hoe kan ik mij uitschrijven als lid van de kerk?
Hoe kan ik mij uitschrijven als lid?
 
Omdat het lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland via de plaatselijke kerkelijke gemeente loopt, moet dit uitschrijven gebeuren bij de plaatselijke gemeente van de Protestantse Kerk waar u ingeschreven staat.
 
Dit kan voor onze gemeente te Witmarsum en Pingjum/Zurich door onderstaand formulier in te vullen, te tekenen en te laten toekomen aan de scriba van de kerkenraad.

Uitschrijven is dus niet mogelijk door een mondelinge of schriftelijke mededeling.
 
Zo u wenst, kunt u op het formulier ook uw reden(en) van uw verzoek tot uitschrijving aangeven. Wij zouden dat zeer op prijs stellen.
 
Als wij uw verzoek tot uitschrijving hebben ontvangen, wordt dit doorgestuurd naar de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk Nederland, die de daadwerkelijke uitschrijving doorvoert. De verwerking aldaar heeft enige tijd nodig.

Mocht u zich willen laten uitschrijven, volg dan de volgende stappen.

1) Neem onderstaand formulier over in een Word-document of print het uit. Een papieren versie van het formulier is ook te verkrijgen bij de scriba van de kerkenraad.
2) Vul het formulier in en vergeet het niet te ondertekenen.
3) Stuur het formulier naar het mailadres pkn.trijeris.ien@gmail.com

of met de reguliere post naar:

Postadres:
Van Aylvaweg 37
8748CD Witmarsum

pkn.trijeris.ien@gmail.com

-------
 
FORMULIER Verzoek tot uitschrijven als lid
 
 
Voor- en achternaam:            …………………………………………………..
 
Geboortedatum:                     …………………………………………………..
 
Straat en huisnummer:          …………………………………………………..
 
Postcode en woonplaats:       …………………………………………………..
 
Telefoon en/of e-mail:            …………………………………………………..
 
Bovengenoemde persoon (en de eventueel hierhonder vermelde overige gezinsleden) wenst (wensen) te worden uitgeschreven als lid van de Protestantse Kerk Nederland en haar plaatselijke gemeente te Witmarsum en Pingjum-Zurich.
 
Reden uitschrijving (niet verplicht):  …………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………
 
 
Datum:                       ……………………………………………….
 
 
Handtekening:            ………..………………………………………
 
 
 
Uitschrijven/afmelden van overige personen in dit gezin:
 
Voornaam- en achternaam                           Geboortedatum                      Handtekening
                                                                                                                      18 jaar en ouder
 
………………………………………..…         ………………………...          ………………………
 
………………………………………..…         ………………………...          ………………………
 
………………………………………..…         ………………………...          ………………………
 
………………………………………..…         ………………………...          ………………………
 
………………………………………..…         ………………………...          ………………………

Vergeet niet te tekenen. Zonder handtekening kan de uitschrijving niet worden doorgevoerd.

Voor minderjarige personen (t/m 17 jaar) dient een ouder/voogd te tekenen.

Meerderjarige personen (18 jaar en ouder) moeten altijd zelf tekenen.

Bij echtelieden/partners mag de één niet tekenen voor de ander.

 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09.30 Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 28-07-2024 om 009.30 uur Pingjum
meer details

 
Rooster koepelkerk open bijgewerkt tot 15 juli

meer
 
Open kerk en Tsjerkepaad 2024

Tsjerkepaad  zaterdag 20 juli van 13.30 tot 17.00 uur
Uw gastvrouwen zijn Dirk Koehoorn en Klaas Kroontje

De kerk is ook open
Op woensdag 17 juli van 10.00 tot 13.00 uur Gastheer is Klaas Kroontje
Op woensdag 17 juli van 13.00 tot 16.00 uur Gast/heer Jan Blanksma

 
 
Fietsen in het Gouden Land

meer
 
Kennismaken met Klooster Westerhûs - Nijkleaster

meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.